Peuterspeelzalen Ameland

Onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland vallen twee peuterspeelzalen, waarvan één in Hollum en één in Nes. Het belangrijkste doel van de peuterspeelzaal is om kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in contact te brengen met leeftijdsgenootjes. Peuters maken een enorme ontwikkeling door. De peuterspeelzaal is een sociale ontmoetingsplaats voor kinderen van deze leeftijd, waar ze samen ontdekken, spelen en leren. Spelenderwijs stimuleren wij de ontwikkeling en bereiden de kinderen voor op een goede start op de basisschool. Wij werken dan ook samen met de basisscholen op het eiland om een goede doorgaande (leer)lijn te bieden.

Openingstijden:
De peuterspeelzaal in Nes is geopend op maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag. In Hollum op maandag/woensdag en dinsdag/donderdag. In Hollum is de combinatie met opvang op het Kinderdagverblijf mogelijk.

Kosten:
Omdat de Peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang vallen, komen werkende ouders in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag. Ouders die niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld als één of geen van de ouders werkt, kunnen een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente Ameland. Die regeling gaat in als kinderen 2 jaar zijn.

Opgeven:
Opgeven kan vanaf 1 jaar. De gewenste datum van komst is een richtlijn en geen garantie dat het kind geplaatst wordt. De Stichting behoudt zich het recht om peuters er tussen te plaatsen. Opgeven kan via het online inschrijfformulier. Na ontvangst van uw inschrijving nemen wij contact met u op.

VVE
Op de peuterspeelzaal bieden wij Vroeg Voorschoolse Educatie. Wij stimuleren uw kind spelenderwijs in de ontwikkeling en volgen de ontwikkeling middels het kindvolgsysteem KIJK. Uiteraard bespreken we onze bevindingen met u. Kan uw kind een extra steuntje in de rug gebruiken bij de ontwikkeling? Dan is het mogelijk om, na indicatie van het Consultatiebureau, op kosteloos twee extra ochtenden de Peuterspeelzaal te bezoeken. De gemeente Ameland draagt dan zorg voor de kosten van deze twee extra ochtenden.U krijgt voortijdig bericht wanneer uw kind geplaatst wordt en in welke groep. De peuterleidster neemt dan zelf contact met u op.

Informatiefolders
U kunt HIER de algemene informatiefolder lezen
U kunt HIER de infobrief over leerlingvolgsysteem "KIJK" lezen

Algemene voorwaarden

Veiligheidsplan, pedagogisch werkboek
U kunt HIER het volledige beleidsplan veiligheid en gezondheid lezen
U kunt HIER het volledige pedagogisch werkboek lezen

Protocollen
- Klachtenregeling
- Vrijwilligersbeleid
- Handleiding meldcode kindermishandeling
- Inspectierapport PSZ Ons Hol
- Inspectierapport PSZ De Toel
- Protocol extreem weer
- Protocol grensoverschijdend gedrag en gedragsregels

Leidsters Hollum:

Jacqueline Visser-Oud

Lia Rippen


Leidsters Nes:

Liesbeth Faber-Spoelstra

Andrea Kienstra