Inschrijfformulier Peuterspeelzalen Ameland  

 

Vul alle gegevens juist en zorgvuldig in. Na ontvangst ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

De leeftijd van plaatsing is vanaf 2 jaar. Afhankelijk van het aantal te plaatsen peuters. U ontvangt 2 á 3 maanden voordat uw kind op de peuterspeelzaal wordt verwacht een uitnodiging.

Gegevens ouder/verzorger 1

Achternaam:

Voornaam:

Geslacht:

Man Vrouw

Burgerservicenummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Burgerlijke staat:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Beroep:

Naam werkgever:

Opleidingsniveau:

Diploma behaald:

Ja Nee

Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Emailadres:

Gesproken thuistaal:

Gegevens ouder/verzorger 2

Achternaam:

Voornaam:

Geslacht:

Man Vrouw

Burgerservicenummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Burgelijke staat:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Beroep:

Naam werkgever:

Opleidingsniveau:

Diploma behaald:

Ja Nee

Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Emailadres:

Gesproken thuistaal:

Gegevens Kind

Achternaam:

Voornaam (voluit):

Geslacht:

Jongen Meisje

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Huisarts:

Telefoon bij nood:

Geboorteland:

Heeft uw kind de reguliere inentingen (DKTP, BMR) ontvangen:

Ja Nee

Gewenste ingangsdatum:

Gewenste locatie:

Hollum Nes

Eventuele bijzonderheden t.a.v. uw kind (bijv. allergie, medicatie ed.):

Overige:

Mogen wij foto's waarop uw kind zichtbaar is op onze website plaatsen?

 

Als ouder/verzorger helpt u om toerbeurt mee op de peuterspeelzaal. Hiervoor is wettelijk vereist dat u een bewijs van goed gedrag inlevert. U kunt dit aanvragen op het gemeentehuis.