Kinderopvang
Kinderdagverblijf Eb en Vloed biedt 51 weken per jaar dagopvang voor kinderen van 6 weken tot vier jaar en voor kinderen van 4 t/m 13 jaar is er buiten– en tussenschoolse opvang.

Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. (uitgezonderd feestdagen). De week tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn we gesloten. De kinderopvang is ondergebracht in Ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum.

Uw kind is degene om wie het draait bij kinderdagverblijf Eb en Vloed. In samenspraak met u als ouder, verzorgen wij uw kind, stimuleren het in zijn/haar ontwikkeling, in een vast dagritme. Hierbij staat de identiteit van uw kind centraal.
De pedagogisch medewerkers van Eb en Vloed staan voor respect en openheid voor elkaar, persoonlijke communicatie, geborgenheid, veiligheid, en een vertrouwde omgeving, die als een thuis is voor de kinderen, èn voor u als ouder.

Voorschoolse opvang Hollum
Wij bieden voorschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen en de kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan.

Tussenschoolse opvang
Wij bieden tussenschoolse opvang aan met een lekker broodje en drinken. Wij eten gezamenlijk met de kinderen op onze locatie. De kinderen kunnen daarna even heerlijk spelen binnen of buiten en dan weer fris naar school.

Buitenschoolse opvang
Uw kind kan na schooltijd bij ons spelen, chillen, knutselen of spelletjes doen.
Na school krijgen de kinderen gezamenlijk een koekje en wat drinken en een moment om te vertellen over school, waarna ze lekker hun gang kunnen gaan.
Om 16.30 is er nog een gezamenlijk moment onder het genot van een cracker en drinken. Hierna kunnen de kinderen opgehaald worden.

Lange middag vrij van school?
Ook dit is geen probleem, uw kind kan de gehele middag bij ons terecht.

Vakantieopvang
Uw kind vakantie, maar u zelf niet? Geen nood, ook hier voor hebben we een oplossing. U kunt uw kind gewoon brengen in de vakanties. Voor deze opvang geldt wel een minimale afname van 8 dagdelen per jaar, tegen het daarvoor berekend tarief.

Inschrijven


Informatie
U kunt HIER de infobrief over leerlingvolgsysteem "KIJK" lezen

Algemene voorwaarden

Protocollen
- Klachtenregeling
- Inspectierapport KDV BSO Eb en Vloed
- Protocol extreem weer
- Protocol grensoverschijdend gedrag en gedragsregels

Wilt u eens een kijkje komen nemen op de locatie?
U bent van harte welkom op elke dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur of bel voor een afspraak.

Voor plaatsing kunt u contact opnemen met:
Kinderdagverblijf Eb en Vloed
Oranjeweg 30
9161 CC Hollum
Tel: 554351 (Ons Hol)
Registratienummer Landelijk Register KDV: 169741011
Registratienummer Landelijk Register BSO: 554591856

E- mail: ebenvloed@scw-ameland.nl

Leidsters:
Lia Rippen, Marian Werkman, Geertje van der Meulen, Eugenie Brandsma en Lisanne Smit.

Klik hier voor de FOLDER van Eb & Vloed