Kardinaal de Jongweg 31 - 9163 HZ Nes Ameland
Tel. 0519-542365 email: vsa@scw-ameland.nl

 

- Home

Organisaties

- Informatie
- Aanmelden
- Workshops

Vrijwilligers

- Informatie
- Vacatures
- Maatjesproject
- Inschrijven

Contact

- Gegevens VSA

 

Informatie

Betaalde krachten | Drank- en horecawet | Verzekeringen | Werving

Werving van vrijwilligers (beknopt)

Werving van vrijwilligers gaat niet altijd gemakkelijk. Op deze factshee vind u een aantal tips waarmee u rekening zou kunnen houden.Tips welke u misschien nieuwe inspiratie geven.

Wensen van de vrijwilliger
U weet voor welke functie u een vrijwilliger zoekt maar vraagt u uzelf eens het volgende af:
• Sluiten het werk en de werkomstandigheden aan bij wat de vrijwilliger zoekt? Dat kan zijn gezelligheid, ontplooiingskansen, afwisseling of bijvoorbeeld heel gerichte ervaring. Maak aan de vrijwilliger duidelijk wat u in dat opzicht hebt te bieden.
• Wat moeten mensen er voor over hebben om bij uw organisatie vrijwilligerswerk te doen? Als u niet duidelijk kunt maken hoeveel tijd men ermee kwijt is, schrikt dat af.
• Welke mensen zoekt u eigenlijk en waarom? Jong, oud, man, vrouw, mensen met tijd overdag of juist ‘s avonds of in het weekend. Verdiep u in die specifieke groep, hoe en waar zijn deze mensen te bereiken, wat lezen ze, wat spreekt hen aan?
• Waar vindt het vrijwilligerswerk plaats? Is het goed bereikbaar? Oudere mensen gaan liever niet ‘s avonds in het donker over straat. Bent u bij een jongerencentrum gehuisvest, dan kan dat bepaalde mensen afschrikken. Kortom, de lokatie van het werk is een belangrijke factor.
• Hoe aanspreekbaar bent u als organisatie? Is degene die met de eerste opvang van nieuwe vrijwilligers is belast enthousiast genoeg, is hij of zij voldoende op de hoogte van de organisatie en het werk? Een nieuwe vrijwilliger komt niet alleen om zich aan te melden; men wil horen waar men aan begint: de eerste indruk is vaak doorslaggevend voor het besluit om al dan niet door te gaan.
• Een laatste factor waar op dient te worden gelet en waar u zelf de hand in hebt, is het (wervings)materiaal. Er zit een wereld van verschil tussen een onleesbaar voddig stenciltje en een nette folder. De verpakking van de boodschap is minstens zo belangrijk als de boodschap zelf: die moet eenvoudig, duidelijk, eerlijk en betrokken zijn.

Dit zijn zo wat kritische vragen die u uzelf van te voren moet stellen voordat u aan werving begint. Het betreft allemaal zaken die u als organisatie zelf in de hand hebt.

Wervingsplan: doel en doelgroep
In het alledaagse leven is een zekere mate van planning onontbeerlijk. Datzelfde geldt zeker voor een wervingsactie.
Een goed wervingsplan geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is het doel van de werving?
2. Op welke groep(en) richten we ons daarbij?
3. Wie is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor de werving; wieworden er verder ingeschakeld?
4. Met welke publiciteitsmiddelen proberen we onze doelgroep(en) te bereiken?
5. Hoe worden de nieuwe vrijwilligers opgevangen en wie begeleidt ze verder?
6. Wat zijn de kosten van de wervingsactiviteiten?

Het aanspreken van de doelgroep
Uw wervingsactie heeft de meeste kans van slagen als u de aspirant-vrijwilliger ervan weet te overtuigen dat hij/zij er beter van wordt als hij/zij toetreedt tot uw organisatie. De ervaring leert dat vrijwilligerswerk vooral dan aanspreekt als het:
• plezierig en boeiend is
• vriendschappelijke contacten met collega’s biedt
• appelleert aan het verantwoordelijkheidsgevoel
• niet kostbaar is.
• status geeft (omdat het bijvoorbeeld van maatschappelijk belang wordt geacht);
• mogelijkheden biedt om ervaring op te doen of nieuwe kennis te verwerven;
In een goede wervingscampagne wordt rekening gehouden met (een combinatie van) dergelijke motieven.

Eigen publiciteitsmiddelen om te werven
Mensen persoonlijk benaderen.
Er zijn echter ook nadelen aan dit wervingsmiddel verbonden. De persoonlijke benadering is een tijdrovende en vooral selectieve manier van werving. Een ander nadeel: na enige tijd zal het reservoir van nieuwe vrijwilligers uit de eigen omgeving opgedroogd zijn.

Werven via tussenpersonen
Tussenpersonen zijn bijvoorbeeld: buurthuiswerkers, bibliotheekmedewerkers, pastores, bestuursleden van plaatselijke verenigingen en sportclubs, huisartsen en leraren.
De voordelen van dit wervingsmiddel zijn duidelijk: het kost wederom weinig geld en het ondersteunt het imago van uw groep. Daar staat tegenover dat dit middel arbeidsintensief is en bovendien pas op termijn nieuwe vrijwilligers zal opleveren.

Werven via het vrijwilligerssteunpunt
Een steunpnt biedt informatie aan over vrijwilligerswerk, ze bemiddelen tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers vragen en ze ondersteunen vrijwilligersprojecten of geven cursussen voor vrijwilligers.

Informatiebijeenkomsten
Organiseer zo’n bijeenkomst niet slechts rond het thema ‘werving’ (bezoekers voelen zich dan te zeer ‘verplicht’), maar combineer het met een demonstratie, een gastspreker of gebruik ter illustratie van uw werk audiovisueel materiaal, zoals een diaserie of een DVD.
Een informatiebijeenkomst is een geschikt middel om in één keer een groot aantal mensen te bereiken. Het organiseren van zo’n evenement kost echter geld en veel menskracht; dat is een belangrijk nadeel.

Bijeenkomsten van andere organisaties
Uiteraard kunt u ook deelnemen aan evenementen van andere organisaties. Zo is het mogelijk een stand te verzorgen op een braderie, jaarmarkt, festival of tijdens een manifestatie. Ga daarbij niet op elke gelegenheid in, maar kies alleen voor die evenementen waar mensen uit uw doelgroep komen, anders is het tijdverspilling. Gebruik bij het inrichten van uw stand een naambord, posters, foto’s, folders en brochures.

Wervingsbrieven aan potentiële vrijwilligers
U kunt brieven met een wervende inhoud schrijven aan potentiële vrijwilligers. Belangrijk is dan dat u beschikt over namen en (email) adressen van mensen die mogelijk actief zouden willen worden binnen uw organisatie (die namen kunt u bijvoorbeeld via tussenpersonen krijgen!). In zo’n brief kunt u het beste kort en krachtig ingaan op de volgende punten:
• voor welke taken zoekt u vrijwilligers;
• wat zijn de functie-eisen;
• wat biedt u de vrijwilligers;
• waar kan men zich aanmelden.

Dit is slechts een beknopte weergave van de tips voor het werven van vrijwilligers.

Bron: www.vrijwilligerswerk.nl ‘werving van vrijwilligers’