Kardinaal de Jongweg 31 - 9163 HZ Nes Ameland
Tel. 0519-542365 email: vsa@scw-ameland.nl

 

- Home

Organisaties

- Informatie
- Aanmelden
- Workshops

Vrijwilligers

- Informatie
- Vacatures
- Maatjesproject
- Inschrijven

Contact

- Gegevens VSA

 

Informatie Vrijwilligers

Betaalde krachten | Verzekeringen

Factsheet Betaalde arbeidskrachten

Binnen vrijwilligersorganisaties kunnen naast vrijwilligers ook betaalde krachten werkzaamzijn. Dit kunnen vrijwilligers- coördinatoren zijn, administratief medewerkers of betaalde
vakkrachten zoals trainers en coaches. Binnen vrijwilligers- organisaties kan het aantal betaaldekrachten variëren.
Wanneer vrijwilligersorganisaties ertoe overgaan om betaalde krachten in dienst te nemen krijgen ze te maken met regels die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden zoals:
personeelsbeleid, arbeidscontracten, salaris(administratie), arbeidsomstandigheden, verzekeringen, CAO’s, beoordelings- en functioneringsgesprekken en ontslagregelingen.
Organisaties die groeien en de stap nemen om met betaalde krachten te gaan werken, kunnen overwegen het personeelsbeleid en/of de salarisadministratie onder te brengen bij de eigen regionale of koepelorganisatie. Voor organisaties die geen mogelijkheid hebben om het personeelsbeleid of salaris- administratie bij een eigen beroepsorganisatie onder te brengen,
bestaat de mogelijkheid om dit uit te besteden aan een professioneel administratiekantoor.
Voor een beperkt bedrag per werknemer per jaar wordt de salaris- administratie gedaan. Ook bestaan er mogelijkheden om andere diensten met betrekking tot het personeelsbeleid in te kopen bij een administratiekantoor. Welke diensten dat zijn is verschillend per kantoor.
Naast het uitbesteden van de salarisadministratie bestaat er de mogelijkheid van payrolling. Een payroll aanbieder neemt het bestaande of nieuw aan te nemen personeel in dienst en wordt daarmee de juridische werkgever. Dat betekent dat de arbeidsrechtelijke risico’s worden overgenomen. De diensten van een payroll aanbieder zijn daardoor wel duurder dan de diensten van een salarisadministratiekantoor.

Flexwet
Naast vast personeel kan een organisaties besluiten om tijdelijke betaalde krachten aan te stellen. De regels voor het flexibel inzetten van een betaalde arbeidskracht wordt geregeld in de Flexwet: Wet flexibiliteit en zekerheid.
De Flexwet is van toepassing op tijdelijke dienstverbanden. De wet beoogt enerzijds een verruiming van de mogelijkheden om betaalde arbeid flexibel in te zetten en anderzijds een verbetering van de rechtspositie van de flexibele arbeidskrachten. De Flexwet is een
gecompliceerde wet omdat deze wet de tegenstrijdige belangen van zowel de werkgever als de werknemer regelt. De werkgevers hebben met deze wet meer mogelijkheden om tijdelijke krachten in te zetten. Dit is interessant binnen het vrijwilligerswerk. Anderzijds regelt deze wet ook de bescherming van de werknemer. De wet kan hierdoor onvermoede gevolgen hebben voor aanstellingen van betaalde krachten.

In deze wet worden regels gesteld aan:
- tijdelijke arbeidscontracten (bepaalde tijd, nulurencontract)
- proeftijd
- oproepovereenkomsten
- ontbindingen van arbeidsovereenkomsten
- loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.