Aanmelden Vacatures

Gegevens Organisatie

Naam:

Organisatie:

Email:

Telefoon:

Gegevens Vacature

Sector:

Functie:

Omschrijving werkzaamheden:

Functie eisen:

Dagdeel:

Aantal uren:

Ingaande per:

Maatschappelijke stage:

Aantal vrijwilligers:

 

Mogen wij uw adresgegevens aan geïnteresseerde vrijwilligers doorgeven? *bij nee verloopt het contact met VSA

Heeft uw organisatie tot doel winst te maken?
ja nee