Sociaal Cultureel Werk Ameland

Kinderopvang Eb & Vloed

Vrijwilligers Steunpunt Ameland

Peuterspeelzalen

Muziekschool ameland

Stichting "Sociaal Cultureel Werk Ameland" heeft twee centra in beheer:
- Ons Hol in Hollum
- De Toel in Nes
Zomeractiviteiten jeugd Ons Hol & De Toel

Kinderdagverblijf Eb en Vloed biedt 51 weken per jaar dagopvang voor kinderen van 6 weken tot vier jaar en voor kinderen van 4 t/m 13 jaar is er buiten- en tussenschoolse opvang.

Het Vrijwilligers Steunpunt Ameland is als een "makelaarsfunctie" opgezet voor vrijwilligers en organisaties die (grotendeels) met vrijwilligers werken. De link opent een aparte website.

Onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland valt de peuteropvang, waarvan één in Hollum en één in Nes.De peuteropvang is een sociale ontmoetingsplaats voor jonge kinderen.

De muzieklessen worden verzorgd door Muziekschool Ameland. Onder leiding van initiatiefnemer Rodney Hol.

 

Welkom op de website van Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland!

Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland (SCW Ameland) is een brede welzijnsorganisatie.

SCW Ameland levert diensten op het gebied van sociaal cultureel werk, sociale activering, vrijwilligerswerk, peuterspeelopvang, kinderopvang, muziekonderwijs, lokaal stimuleringsbeleid, sociale activering, jongeren-, volwasssenen- en ouderenwerk.

Kijk rond op onze website en ontdek het enorme aanbod of kijk op onze facebookpagina!